Bouwdetail - binnenmuur-doorvoering

Afdichting van doorvoeringen van onbrandbare leidingen in brandwerende lichte scheidingswanden met isolatieschalen en eventueel een brandwerende coating

Referentie: 3012
Publicatiedatum: 01-03-2015

TV 254 Fiche 4.2
3012_DET1_1_NL.svg
Afb.29 Afdichting van doorvoeringen van onbrandbare leidingen in brandwerende lichte scheidingswanden met isolatieschalen en eventueel een brandwerende coating
 
1. Lichte scheidingswand
2. Onbrandbare leidingen
3. Uitsparing en speling
4. Afdichting
5. Isolatieschaal
6. Bevestiging van de isolatieschaal
7. Ophangconstructie van de leidingen
8. Brandwerende coating
1. Lichte scheidingswand
Het gaat hier om een lichte scheidingswand die ofwel in overeenstemming is met de gestandaardiseerde lichte scheidingswand ofwel met een gelijkaardige lichte scheidingswand. Ook andere lichte scheidingswanden zijn toegelaten, voor zover dit bevestigd werd door een proefverslag of een gelijkaardige beoordeling van de brandwerende voorziening in dit type scheidingswand.
 
2. Onbrandbare leidingen
De karakteristieken van de onbrandbare leidingen moeten in overeenstemming zijn met het proefverslag. Zo moet in het proefverslag aangegeven zijn uit welk materiaal de leidingen opgebouwd mogen zijn (staal, koper ...) en wat hun minimale en maximale diameter is (gewoonlijk 50 tot 250 mm). Verder moet het proefverslag de nodige informatie bevatten met betrekking tot de minimale en maximale wanddikte (gewoonlijk 0,5 tot 5 mm).
 
3. Uitsparing en speling
Het verschil tussen de diameter van de uitsparing en de diameter van de leiding (of van de schaal indien deze doorloopt doorheen de wand) mag niet groter zijn dan de waarde die vermeld staat in het proefverslag.
 
4. Afdichting
De afdichting van de ruimte tussen de leiding of de isolatieschaal (indien deze doorloopt doorheen de wand) en de uitsparing in de scheidingswand wordt uitgevoerd zoals aangegeven in het proefverslag door middel van dichtpleisteren, opstoppen met rotswol ...
De te voorziene afdichting is afhankelijk van de speling tussen de leiding of de isolatieschaal en de uitsparing. Deze ruimte moet altijd afgedicht worden tenzij het proefverslag andere bepalingen bevat (bv. speling is kleiner dan een bepaalde waarde).
 
5. Isolatieschaal
De karakteristieken van de - al dan niet van een brandwerende coating voorziene - isolatieschaal moeten in overeenstemming zijn met het proefverslag. Zo moet in het proefverslag aangegeven zijn wat de minimale densiteit (kg/m³), de minimale dikte (mm) en de brandreactieklasse (A1, A2-s1, d0 ... F volgens NBN EN 13501-1) van de isolatieschaal is. Er moet eveneens vermeld worden over welke minimumlengte (lengte ‘x' in mm uit afbeelding 29, p. 48) de isolatieschaal aangebracht moet worden rondom de onbrandbare leiding (al dan niet aan weerszijden van de wand). De lengte 'x' bedraagt ongeveer 500 mm bij stalen leidingen en ongeveer 800 mm voor koperen leidingen die vanaf de wand aan weerszijden geïsoleerd zijn, tenzij anders getest.
 
6. Bevestiging van de isolatieschaal
De isolatieschaal moet bevestigd worden zoals beschreven in het proefverslag.
 
7. Ophangconstructie van de leidingen
De leidingen dienen bevestigd en ondersteund te worden volgens de regels van goed vakmanschap. De ophangingen moeten zo dicht mogelijk bij de lichte scheidingswand gelegen zijn op een maximale afstand van 500 mm. Indien de isolatieschaal beproefd wordt met een ophanging, dient deze laatste in de praktijk op een equivalente manier uitgevoerd te worden.
 
8. Brandwerende coating
De isolatieschaal, de lichte scheidingswand en/of de leiding kunnen eventueel ingesmeerd worden met een brandwerende coating. In voorkomend geval dient het proefverslag de nodige informatie te bevatten met betrekking tot het te gebruiken type coating, de dikte (mm) en de lengte (zie lengten 'y' en 'z' in mm uit afbeelding 29) waarover deze aangebracht dient te worden.

Gerelateerde publicaties

Technische voorlichtingen

254: Brandveilig afdichten van doorvoeringen in brandwerende wanden. Voorschriften en plaatsing (vervangt de reeks Infofiches nr. 39). Cover
Brandveilig afdichten van doorvoeringen in brandwerende wanden. Voorschriften en plaatsing (vervangt de reeks Infofiches nr. 39).
Om de brandweerstand van een bouwelement te verzekeren, is het belangrijk dat alle onvermijdelijke doorboringen die erin aanwezig zijn, correct afgedicht worden. Deze Technische Voorlichting geeft de plaatsingsvoorschriften van diverse afdichtingsmiddelen voor leidingen, luchtkanalen, lineaire voegen en voor andere verzwakkingen. Dit document beschrijft ook uitvoerig de plaatsingsvoorschriften voor type-oplossingen voor de afdichting van bepaalde leidingdoorvoeringen. In de laatste hoofdstukken worden enkele bijzondere uitvoeringsdetails, het onderhoud en een aantal foutieve plaatsingen besproken.
Auteurs:
  • Eeckhout (S.)
  • Martin (Y.)
Prijzen voor papieren versie:
  • Aannemers en het onderwijs: €29,40
  • Andere bouwprofessionelen en de administraties: €39,20
  • Andere organisaties, particulieren en het buitenland: €49,00
Download in PDF-formaat