Bouwdetail - keldervloer-buitenmuur

Holle bekistingswanden. Injectieslang

Referentie: 2011
Publicatiedatum: 01-07-2014

TV 250 Nummer 3.2
2011_DET1_1.svg
 1. Tweedefasbeton
 2. Holle bekistingswand
 3. Injectieslang
 4. Vloerplaat uit ter plaatse gestort gewapend beton
 5. Werkvloer uit mager beton
De waterdichtheid kan verbeterd worden door het aanbrengen van injectieslangen in de hernemingsvoegen tussen de keldervloer en de kelderwand, alsook ter hoogte van de verticale voegen tussen de holle bekistingswanden.
 
De injectieslangen moeten vastgemaakt worden om verplaatsingen tijdens het storten van het beton te vermijden.
 
Deze ingestorte injectieslangen mogen pas geïnjecteerd worden als:
- het beton voldoende drukvast is
- het beton reeds het grootste deel van zijn drogingskrimp ondergaan heeft
- het merendeel van de te verwachten zettingen achter de rug is.

Gerelateerde publicaties

Technische voorlichtingen

250: Referentiedetails voor ingegraven constructies. Cover
Referentiedetails voor ingegraven constructies.
De eerste hoofdstukken van deze TV zijn gewijd aan de verschillende technieken om kelders te beschermen tegen waterinfiltraties. In het volgende hoofdstuk worden de verschillende referentiedetails opgelijst onder de vorm van fiches, die geclassificeerd zijn in functie van de gekozen beschermingstechniek.
Auteurs:
 • Wijnants (J.)
 • Arts (C.)
 • Parmentier (B.)
Prijzen voor papieren versie:
 • Aannemers en het onderwijs: €9,57
 • Andere bouwprofessionelen en de administraties: €12,72
 • Andere organisaties, particulieren en het buitenland: €15,90
Download in PDF-formaat