Bouwdetail - keldervloer-buitenmuur

Ter plaatse gestorte betonnen wand. Injectieslang

Referentie: 2007
Publicatiedatum: 01-07-2014

TV 250 Nummer 1.3
2007_DET1_1.svg
  1. Wand uit ter plaatse gestort gewapend beton
  2. Injectieslang
  3. Vloerplaat uit ter plaatse gestort gewapend beton
  4. Werkvloer uit mager beton
Injecties kunnen de waterdichtheid ter hoogte van scheuren en voegen verbeteren. Men kan ervoor kiezen om op die plaatsen reeds injectieslangen aan te brengen vooraleer het beton gestort wordt.
 
De injectieslangen moeten vastgemaakt worden om verplaatsingen tijdens het storten van het beton te vermijden. Bovendien moeten de injectieslangen ter hoogte van de hernemingsvoegen nauw aansluiten over hun volledige lengte op het reeds gestorte bouwdeel.
 
Als er infiltraties vastgesteld worden, kan men overwegen om de eerder aangebrachte slangen te injecteren. Deze ingestorte slangen mogen pas geïnjecteerd worden als:
- het beton voldoende drukvast is
- het beton reeds het grootste deel van zijn drogingskrimp ondergaan heeft
- het merendeel van de te verwachten zettingen achter de rug is.
 
De slanguiteinden moeten na het storten van het beton makkelijk bereikbaar zijn van buitenaf en zullen dus zichtbaar blijven in de wand. Als twee slangen elkaar kruisen, moet één van deze slangen omwonden worden met kleefband ter hoogte van de kruising, volgens de voorschriften van de fabrikant.
 
Deze techniek kan ook toegepast worden in combinatie met een kimplaat of een zwelband.

Gerelateerde publicaties

Technische voorlichtingen

250: Referentiedetails voor ingegraven constructies. Cover
Referentiedetails voor ingegraven constructies.
De eerste hoofdstukken van deze TV zijn gewijd aan de verschillende technieken om kelders te beschermen tegen waterinfiltraties. In het volgende hoofdstuk worden de verschillende referentiedetails opgelijst onder de vorm van fiches, die geclassificeerd zijn in functie van de gekozen beschermingstechniek.
Auteurs:
  • Wijnants (J.)
  • Arts (C.)
  • Parmentier (B.)
Prijzen voor papieren versie:
  • Aannemers en het onderwijs: €9,57
  • Andere bouwprofessionelen en de administraties: €12,72
  • Andere organisaties, particulieren en het buitenland: €15,90
Download in PDF-formaat