Bouwdetail - plat dak-buitenmuur

Binnengoot naast een buitenmuur, omkeerdak. Bitumineuze afdichting

Referentie: 1170
Publicatiedatum: 31-03-2014

1170_DET1_1.svg
  1. Thermische onderbreking om de koude brug te vermijden
  2. Hellingslaag
  3. Dakafdichting
  4. Afdichting van de opstand
  5. Afdichtingsstrook polyester gewapend bitumen als hoekversterking
  6. Thermische isolatie in XPS (waarvan de dikte afgestemd dient te worden op de geldende thermische regelgeving)
  7. Ballastlaag
De goot dient in de hellingslaag gevormd te worden en kan niet gecreëerd worden door een kleinere isolatiedikte nabij de buitenmuur te voorzien. In dit laatste geval kan men ter hoogte van de afdichting immers geen langshelling in de goot realiseren om een snelle waterafvoer te bekomen en extra warmteverliezen doorheen de isolatie te vermijden.
 
Tussen de omkeerdakisolatie en de ballastlaag kan een dampopen scheidingslaag aangebracht worden om te vermijden dat er stof of kleine ballastdeeltjes in de voegen van de isolatieplaten zouden terechtkomen.

Gerelateerde publicaties

Technische voorlichtingen

Aansluitingsdetails bij platte daken : algemene principes (vervangt de TV 191) (+ correcties van februari 2015).
TV 244 is een herziening van de TV 191, die gewijd was aan de aansluitingsdetails bij platte daken. In voorliggende TV komen de volgende onderwerpen aan bod : dakgoten, dakwaterafvoeren, nooduitlaten, opstanden, dakranden, bewegingsvoegen, dakdoorbrekingen en sokkels en de onderlinge verbinding van verschillende types afdichtingen.
Auteur: Mahieu (E.)
Prijzen: Enkel on-line beschikbaar
Download in PDF-formaat