Bouwdetail - plat dak-buitenmuur

Binnengoot naast een buitenmuur, warme dakopbouw. Bitumineuze afdichting

Referentie: 1167
Publicatiedatum: 11-08-2016

1167_DET1_1.svg
  1. Thermische onderbreking om de koude brug te vermijden
  2. Hellingslaag
  3. Dampscherm (zie TV 215, hoofdstuk 6)
  4. Thermische isolatie (waarvan de dikte afgestemd dient te worden op de geldende thermische regelgeving)
  5. Dunnere thermische isolatie die de goot vormt langs de gevel
  6. Hoeklat of versterkte hoek
  7. Bitumineuze afdichting van de goot
  8. Dakafdichting (bitumineus)
  9. Bitumineuze afdichting van de opstand
De goot kan in de hellingslaag gevormd worden of gecreëerd worden door een kleinere isolatiedikte nabij de buitenmuur te voorzien. Dit laatste aspect dient in aanmerking genomen te worden bij de berekening van de U-waarde van het dak.

Gerelateerde publicaties

Technische voorlichtingen

Aansluitingsdetails bij platte daken : algemene principes (vervangt de TV 191) (+ correcties van februari 2015).
TV 244 is een herziening van de TV 191, die gewijd was aan de aansluitingsdetails bij platte daken. In voorliggende TV komen de volgende onderwerpen aan bod : dakgoten, dakwaterafvoeren, nooduitlaten, opstanden, dakranden, bewegingsvoegen, dakdoorbrekingen en sokkels en de onderlinge verbinding van verschillende types afdichtingen.
Auteur: Mahieu (E.)
Prijzen: Enkel on-line beschikbaar
Download in PDF-formaat