Bouwdetail - plat dak-dakrand

Betonnen buitengoot, bekleed met een afdichting. Elastomere afdichting

Referentie: 1165
Publicatiedatum: 31-03-2014

1165_DET1_1.svg
 1. Betonnen buitengoot
 2. Thermische onderbreking van de buitengoot om de koudebrug te vermijden
 3. Hellingslaag
 4. Gekleefde elastomere afdichting van de goot
 5. Dampscherm (zie TV 215, hoofdstuk 6)
 6. Houten regels om de hoek te versterken (eventueel)
 7. Thermische isolatie (waarvan de dikte afgestemd dient te worden op de geldende thermische regelgeving)
 8. Dakafdichting
 9. Overlapverbinding (voor de eventuele noodzaak van de randfixatie, zie TV 244, ยง 5.4)
 10. Dakrandprofiel
 11. Afdichtingsstrook
 12. Soepele voeg
 13. Kitvoeg
De noodzaak van een randfixatie bij een elastomere afdichting is enerzijds afhankelijk van haar plaatsingswijze en anderzijds van het feit of ze al dan niet gewapend is. Dit onderwerp komt uitgebreid aan bod in TV 244, hoofdstuk 5 "Opstanden". We verwijzen hiervoor tevens naar de plaatsingsrichtlijnen van de fabrikanten.
 
De gootafdichting wordt volvakkig hechtend uitgevoerd.
 
Om het aantal naden in de goot te beperken, wordt er gebruikgemaakt van stroken met een zo groot mogelijke lengte. Indien de overlapverbindingen in de goot verlijmd worden, dient men een goothelling te voorzien.
 
De houten keper kan eventueel vervangen worden door een afschuining van de harde thermische isolatie.

Gerelateerde publicaties

Technische voorlichtingen

Aansluitingsdetails bij platte daken : algemene principes (vervangt de TV 191) (+ correcties van februari 2015).
TV 244 is een herziening van de TV 191, die gewijd was aan de aansluitingsdetails bij platte daken. In voorliggende TV komen de volgende onderwerpen aan bod : dakgoten, dakwaterafvoeren, nooduitlaten, opstanden, dakranden, bewegingsvoegen, dakdoorbrekingen en sokkels en de onderlinge verbinding van verschillende types afdichtingen.
Auteur: Mahieu (E.)
Prijzen: Enkel on-line beschikbaar
Download in PDF-formaat