Bouwdetail - plat dak-dakrand

Opstanden met differentiële bewegingen met betonnen sandwichpanelen. Plastomere afdichting

Referentie: 1151
Publicatiedatum: 31-03-2014

1151_DET1_1.svg
  1. Dakvloer
  2. Thermisch geïsoleerd betonnen sandwichpaneel
  3. Dampscherm (zie TV 215, hoofdstuk 6)
  4. Glijlaag
  5. Optrekken van het dampscherm
  6. Thermische isolatie (waarvan de dikte afgestemd dient te worden op de geldende thermische regelgeving)
  7. Dakafdichting
  8. Afdichting van de opstand
  9. Overlapverbinding, voor eventuele kimfixatie (zie TV 244, § 5.4.3)
  10. Dakrandprofiel van metaalfolieplaat
De noodzaak van een kimfixatie bij plastomere afdichtingen is afhankelijk van de plaatsingswijze van de afdichting, van de afwerking van de dakopstanden en van het feit of de afdichting al dan niet gewapend is. Dit wordt uitgebreid behandeld in TV 244, hoofdstuk 5 "Opstanden".
 
Voor bepaalde soorten plastomeren is er een scheidingslaag vereist tussen de afdichting en een niet-gecacheerde EPS- of PUR-dakisolatie teneinde een migratie van weekmakers uit de dakafdichting te vermijden (zie technische specificaties van de fabrikant).
 
Het gebruik van een metaalfolieplaat wordt aangeraden om de afdichting te beschermen ter hoogte van de kopse kant van de thermische isolatie.
 
Bij mechanisch bevestigde opstanden is een tussenfixatie van de plastomere afdichting om de 500 mm noodzakelijk. De opstanden mogen evenwel ook hechtend geplaatst worden (men gaat ervan uit dat de isolatie tegen de opstand de eventuele differentiële werking zal opnemen).

Gerelateerde publicaties

Technische voorlichtingen

Aansluitingsdetails bij platte daken : algemene principes (vervangt de TV 191) (+ correcties van februari 2015).
TV 244 is een herziening van de TV 191, die gewijd was aan de aansluitingsdetails bij platte daken. In voorliggende TV komen de volgende onderwerpen aan bod : dakgoten, dakwaterafvoeren, nooduitlaten, opstanden, dakranden, bewegingsvoegen, dakdoorbrekingen en sokkels en de onderlinge verbinding van verschillende types afdichtingen.
Auteur: Mahieu (E.)
Prijzen: Enkel on-line beschikbaar
Download in PDF-formaat