Bouwdetail - plat dak-dakrand

Opstanden met differentiële bewegingen met betonnen sandwichpanelen. Elastomere afdichting

Referentie: 1150
Publicatiedatum: 31-03-2014

1150_DET1_1.svg
 1. Dakvloer
 2. Thermisch geïsoleerd betonnen sandwichpaneel
 3. Dampscherm (zie TV 215, hoofdstuk 6)
 4. Glijlaag
 5. Thermische isolatie (waarvan de dikte afgestemd dient te worden op de geldende thermische regelgeving)
 6. Optrekken van het dampscherm
 7. Thermische isolatie van de dakopstand
 8. Dakafdichting
 9. Afdichting van de opstand
 10. Afdichting van de dakrand
 11. Dakrandprofiel
 12. Kit
 13. Afdichtingsstrook
 14. Overlapverbinding, voor eventuele kimfixatie (zie TV 244, § 5.4.2)
De noodzaak van een kimfixatie bij elastomere afdichtingen is afhankelijk van de plaatsingswijze van de afdichting en van het feit of de afdichting al dan niet gewapend is. Dit wordt uitgebreid behandeld in TV 244, hoofdstuk 5 "Opstanden", waarin er tevens verwezen wordt naar de plaatsingsrichtlijnen van de fabrikanten.

Gerelateerde publicaties

Technische voorlichtingen

Aansluitingsdetails bij platte daken : algemene principes (vervangt de TV 191) (+ correcties van februari 2015).
TV 244 is een herziening van de TV 191, die gewijd was aan de aansluitingsdetails bij platte daken. In voorliggende TV komen de volgende onderwerpen aan bod : dakgoten, dakwaterafvoeren, nooduitlaten, opstanden, dakranden, bewegingsvoegen, dakdoorbrekingen en sokkels en de onderlinge verbinding van verschillende types afdichtingen.
Auteur: Mahieu (E.)
Prijzen: Enkel on-line beschikbaar
Download in PDF-formaat