Bouwdetail - plat dak-dakrand

Opstanden met differentiële bewegingen met betonnen sandwichpanelen. Bitumineuze afdichting

Referentie: 1149
Publicatiedatum: 31-03-2014

1149_DET1_1.svg
 1. Dakvloer
 2. Thermisch geïsoleerd betonnen sandwichpaneel
 3. Dampscherm (zie TV 215, hoofdstuk 6)
 4. Glijlaag
 5. Thermische isolatie (waarvan de dikte afgestemd dient te worden op de geldende thermische regelgeving)
 6. Optrekken van het dampscherm
 7. Thermische isolatie van de dakopstand
 8. Hoeklat of versterkte hoek
 9. Dakafdichting
 10. Afdichting van de opstand
 11. Dakrandprofiel
 12. Randstrook
 13. Bitumenpasta

Gerelateerde publicaties

Technische voorlichtingen

Aansluitingsdetails bij platte daken : algemene principes (vervangt de TV 191) (+ correcties van februari 2015).
TV 244 is een herziening van de TV 191, die gewijd was aan de aansluitingsdetails bij platte daken. In voorliggende TV komen de volgende onderwerpen aan bod : dakgoten, dakwaterafvoeren, nooduitlaten, opstanden, dakranden, bewegingsvoegen, dakdoorbrekingen en sokkels en de onderlinge verbinding van verschillende types afdichtingen.
Auteur: Mahieu (E.)
Prijzen: Enkel on-line beschikbaar
Download in PDF-formaat