Bouwdetail - plat dak-dakrand

Opstanden met differentiële bewegingen (buitenwand uit cellenbeton). Elastomere afdichting

Referentie: 1141
Publicatiedatum: 31-03-2014

1141_DET1_1.svg
 1. Buitenwand uit cellenbeton
 2. Doorlopend steunprofiel
 3. Geprofileerde staalplaten
 4. Metalen opstand die los staat van de wand (ruwbouw)
 5. Dampscherm (zie TV 215, hoofdstuk 6)
 6. Thermische isolatie (waarvan de dikte afgestemd dient te worden op de geldende thermische regelgeving)
 7. Afdichtingsmembraan
 8. Kimfixatie (indien nodig, zie TV 244, § 5.4)
 9. Losse afdichtingsstrook
 10. Tussenfixatie (afhankelijk van de aard en de hoogte van de opstand en van de ondergrond, zie TV 244, § 5.4.2)
 11. Afdichting van de opstand
 12. Afschuining van scherpe hoeken
Gelet op de differentiële bewegingen tussen de opstand van de dakafdichting en de dakopstanden, dient men een voldoende grote bewegingszone tussen beiden te voorzien.
 
Bij elastomeren zal de eventuele plooivorming enkel resulteren in esthetische problemen (zie TV 244, § 5.5.7).
 
De lucht- en waterdichtheid van de aansluiting worden gegarandeerd door een elastische aansluitingsstrook (doorgaans een ongewapende afdichtingsstrook uit het elastomeer zelf) die op een hoogte van 100 mm hechtend tegen de opstand aangebracht wordt, los doorloopt over de isolatie heen en vervolgens bevestigd wordt op een hoogte van 100 mm tegen de wand.
 
De noodzaak van een kimfixatie bij elastomere afdichtingen is afhankelijk van de plaatsingswijze van de afdichting en van het feit of de afdichting al dan niet gewapend is. Dit wordt uitgebreid behandeld in TV 244, hoofdstuk 5 "Opstanden", waarin er tevens verwezen wordt naar de plaatsingsrichtlijnen van de fabrikanten.

Gerelateerde publicaties

Technische voorlichtingen

Aansluitingsdetails bij platte daken : algemene principes (vervangt de TV 191) (+ correcties van februari 2015).
TV 244 is een herziening van de TV 191, die gewijd was aan de aansluitingsdetails bij platte daken. In voorliggende TV komen de volgende onderwerpen aan bod : dakgoten, dakwaterafvoeren, nooduitlaten, opstanden, dakranden, bewegingsvoegen, dakdoorbrekingen en sokkels en de onderlinge verbinding van verschillende types afdichtingen.
Auteur: Mahieu (E.)
Prijzen: Enkel on-line beschikbaar
Download in PDF-formaat