Bouwdetail - plat dak-dakrand

Opstanden met differentiële bewegingen (buitenwand uit cellenbeton). Bitumineuze afdichting

Referentie: 1140
Publicatiedatum: 31-03-2014

1140_DET1_1.svg
 1. Buitenwand uit cellenbeton
 2. Doorlopend steunprofiel
 3. Geprofileerde staalplaten
 4. Metalen opstand die los staat van de wand (ruwbouw)
 5. Dampscherm (zie TV 215, hoofdstuk 6)
 6. Thermische isolatie (waarvan de dikte afgestemd dient te worden op de geldende thermische regelgeving)
 7. Hoeklat of versterkte hoek
 8. Afdichtingsmembraan
 9. Losse afdichtingsstrook
 10. Afdichting van de opstand
 11. Afschuining van scherpe hoeken
De continuïteit van de lucht- en de waterdichtheid van het platte dak wordt gerealiseerd met behulp van een elastisch membraan dat waterdicht verbindbaar is met de bitumineuze afdichting (bv. een geprefabriceerde uitzetvoeg) of met een losse afdichtingsstrook van de dakafdichting zelf (nr. 9).
 
Teneinde de differentiële bewegingen op te kunnen vangen, moet deze strook aangebracht worden op een hoogte van 100 mm tegen de opstand (voor de overlapverbinding) en 100 mm tegen de wand. Tussen deze twee aanhechtingspunten ligt de afdichtingsstrook los op de isolatie.
 
Indien er geopteerd wordt voor een losse bitumineuze afdichtingsstrook in plaats van een losse meer elastische afdichtingsstrook, dient men tijdens het onderhoud van het dak op te volgen of de plooivorming van de losse bitumineuze afdichtingsstrook geen beschadigingen van de overlapverbindingen kan veroorzaken.

Gerelateerde publicaties

Technische voorlichtingen

Aansluitingsdetails bij platte daken : algemene principes (vervangt de TV 191) (+ correcties van februari 2015).
TV 244 is een herziening van de TV 191, die gewijd was aan de aansluitingsdetails bij platte daken. In voorliggende TV komen de volgende onderwerpen aan bod : dakgoten, dakwaterafvoeren, nooduitlaten, opstanden, dakranden, bewegingsvoegen, dakdoorbrekingen en sokkels en de onderlinge verbinding van verschillende types afdichtingen.
Auteur: Mahieu (E.)
Prijzen: Enkel on-line beschikbaar
Download in PDF-formaat