Bouwdetail - plat dak-buitenmuur

Vaste opstand bij een stijve verbinding tussen de opstand en de draagvloer (toepassing met buitenisolatie). Elastomere afdichting

Referentie: 1137
Publicatiedatum: 31-03-2014

1137_DET1_1.svg
  1. Dampscherm (zie TV 215, hoofdstuk 6)
  2. Hellingslaag
  3. Opgaande muur
  4. Thermische isolatie (waarvan de dikte afgestemd dient te worden op de geldende thermische regelgeving)
  5. Dakafdichting
  6. Overlapverbinding, voor eventuele kimfixatie (zie TV 244, ยง 5.4.2)
  7. Thermische isolatie van de dakopstand
  8. Steunprofiel
  9. Buitenbepleisteringssysteem op thermische isolatie (ETICS)
  10. Thermische isolatie (waarvan de dikte afgestemd dient te worden op de geldende thermische regelgeving en die verwerkt moet worden volgens de voorschriften van de fabrikant)
De noodzaak van een kimfixatie bij elastomere afdichtingen is afhankelijk van de plaatsingswijze van de afdichting en van het feit of de afdichting al dan niet gewapend is. Dit wordt uitgebreid behandeld in TV 244, hoofdstuk 5 "Opstanden", waarin er tevens verwezen wordt naar de plaatsingsrichtlijnen van de fabrikanten.

Gerelateerde publicaties

Technische voorlichtingen

Aansluitingsdetails bij platte daken : algemene principes (vervangt de TV 191) (+ correcties van februari 2015).
TV 244 is een herziening van de TV 191, die gewijd was aan de aansluitingsdetails bij platte daken. In voorliggende TV komen de volgende onderwerpen aan bod : dakgoten, dakwaterafvoeren, nooduitlaten, opstanden, dakranden, bewegingsvoegen, dakdoorbrekingen en sokkels en de onderlinge verbinding van verschillende types afdichtingen.
Auteur: Mahieu (E.)
Prijzen: Enkel on-line beschikbaar
Download in PDF-formaat