Bouwdetail - plat dak-buitenmuur

Vaste opstand bij een stijve verbinding tussen de opstand en de draagvloer (toepassing met buitenisolatie). Bitumineuze afdichting

Referentie: 1136
Publicatiedatum: 31-03-2014

1136_DET1_1.svg
  1. Hellingslaag
  2. Dampscherm (zie TV 215, hoofdstuk 6)
  3. Opgaande muur
  4. Steunprofiel
  5. Thermische isolatie
  6. Thermische isolatie (waarvan de dikte afgestemd dient te worden op de geldende thermische regelgeving)
  7. Hoeklat of versterkte hoek
  8. Dakafdichting
  9. Thermische isolatie (waarvan de dikte afgestemd dient te worden op de geldende thermische regelgeving en die verwerkt moet worden volgens de voorschriften van de fabrikant)
  10. Buitenbepleisteringssysteem op thermische isolatie (ETICS)

Gerelateerde publicaties

Technische voorlichtingen

Aansluitingsdetails bij platte daken : algemene principes (vervangt de TV 191) (+ correcties van februari 2015).
TV 244 is een herziening van de TV 191, die gewijd was aan de aansluitingsdetails bij platte daken. In voorliggende TV komen de volgende onderwerpen aan bod : dakgoten, dakwaterafvoeren, nooduitlaten, opstanden, dakranden, bewegingsvoegen, dakdoorbrekingen en sokkels en de onderlinge verbinding van verschillende types afdichtingen.
Auteur: Mahieu (E.)
Prijzen: Enkel on-line beschikbaar
Download in PDF-formaat