Bouwdetail - plat dak-buitenmuur

Aansluiting op betonwanden. Plastomere afdichting

Referentie: 1134
Publicatiedatum: 31-03-2014

1134_DET1_1.svg
  1. Betonwand
  2. Scheidingslaag
  3. Muurprofiel
  4. Mechanische bevestiging
  5. Lasverbinding
  6. Dakafdichting
  7. Dunne voegbodemstrip (vb. kleefband)
  8. Soepele voeg
  9. Muurprofiel in metaalfolieplaat
De noodzaak van een kimfixatie bij plastomere afdichtingen is afhankelijk van de plaatsingswijze van de afdichting, van de afwerking van de dakopstanden en van het feit of de afdichting al dan niet gewapend is. Dit wordt uitgebreid behandeld in TV 244, hoofdstuk 5 "Opstanden".
 
Voor bepaalde soorten plastomeren is er een scheidingslaag vereist tussen de afdichting en een niet-gecacheerde EPS- of PUR-dakisolatie teneinde een migratie van weekmakers uit de dakafdichting te vermijden (zie technische specificaties van de fabrikant).
Als de dakopstand een ruwe ondergrond heeft, dient er een scheidingslaag (niet-geweven polyester) voorzien te worden.
 
Het courante randprofiel (zie linkse afbeelding) wordt doorgaans vervangen door een metaalfolieplaat die ingeslepen of mechanisch verankerd wordt tegen de betonwand.

Gerelateerde publicaties

Technische voorlichtingen

Aansluitingsdetails bij platte daken : algemene principes (vervangt de TV 191) (+ correcties van februari 2015).
TV 244 is een herziening van de TV 191, die gewijd was aan de aansluitingsdetails bij platte daken. In voorliggende TV komen de volgende onderwerpen aan bod : dakgoten, dakwaterafvoeren, nooduitlaten, opstanden, dakranden, bewegingsvoegen, dakdoorbrekingen en sokkels en de onderlinge verbinding van verschillende types afdichtingen.
Auteur: Mahieu (E.)
Prijzen: Enkel on-line beschikbaar
Download in PDF-formaat