Bouwdetail - plat dak-buitenmuur

Metalen slab bij volle muren. Plastomere afdichting

Referentie: 1130
Publicatiedatum: 31-03-2014

1130_DET1_1.svg
  1. Thermische isolatie (waarvan de dikte afgestemd dient te worden op de geldende thermische regelgeving)
  2. Dampscherm (zie TV 215, hoofdstuk 6)
  3. Dakafdichting
  4. Overlapverbinding
  5. Scheidingslaag of verkleving
  6. Afdichting van de opstand
  7. Metaalfoilieplaat, mechanisch verankerd en ingeslepen in de muur
  8. Mechanische bevestiging
  9. Soepele kit
  10. Kimfixatie (indien nodig, zie TV 244, ยง 5.4)
De noodzaak van een kimfixatie bij plastomere afdichtingen is afhankelijk van de plaatsingswijze van de afdichting, van de afwerking van de dakopstanden en van het feit of de afdichting al dan niet gewapend is. Dit wordt uitgebreid behandeld in TV 244, hoofdstuk 5 "Opstanden".
 
Voor bepaalde soorten plastomeren is er een scheidingslaag vereist tussen de afdichting en een niet-gecacheerde EPS- of PUR-dakisolatie teneinde een migratie van weekmakers uit de dakafdichting te vermijden (zie technische specificaties van de fabrikant).
Wanneer er een scheidingslaag voorzien wordt tussen de eventuele ballastlaag en de dakafdichting, moet men bij bepaalde plastomeersoorten (bv. monomeer PVC) opteren voor een gesloten scheidingslaag.
 
Er mag in geen geval een polyesterdoek gebruikt worden omdat dit de micro-organismen uit de ballastlaag vasthoudt en hierdoor het risico op de migratie van weekmakers uit de dakafdichting zal vergroten in plaats van verkleinen.
 
Als de dakopstand een ruwe ondergrond heeft, dient er een scheidingslaag (niet-geweven polyester) voorzien te worden.
Bovendien wordt aangeraden om de opstanden van plastomeren bovenaan mechanisch te bevestigen en ook om de plastomere afdichtingen die niet tegen de opstand verkleefd worden bijkomend mechanisch te bevestigen om de 500 mm (tussenfixatie), vanaf een opstandhoogte van 500 mm.
 
Bij hechtende opstanden van plastomeren is een dergelijke tussenfixatie niet vereist.

Gerelateerde publicaties

Technische voorlichtingen

Aansluitingsdetails bij platte daken : algemene principes (vervangt de TV 191) (+ correcties van februari 2015).
TV 244 is een herziening van de TV 191, die gewijd was aan de aansluitingsdetails bij platte daken. In voorliggende TV komen de volgende onderwerpen aan bod : dakgoten, dakwaterafvoeren, nooduitlaten, opstanden, dakranden, bewegingsvoegen, dakdoorbrekingen en sokkels en de onderlinge verbinding van verschillende types afdichtingen.
Auteur: Mahieu (E.)
Prijzen: Enkel on-line beschikbaar
Download in PDF-formaat