Bouwdetail - plat dak-buitenmuur

Metalen slab bij volle muren. Elastomere afdichting

Referentie: 1129
Publicatiedatum: 31-03-2014

1129_DET1_1.svg
 1. Thermische isolatie (waarvan de dikte afgestemd dient te worden op de geldende thermische regelgeving)
 2. Dampscherm (zie TV 215, hoofdstuk 6)
 3. Dakafdichting
 4. Overlapverbinding, voor eventuele kimfixatie (zie TV 244, ยง 5.4.2)
 5. Plooi van 5 mm om geen snijboord met de afdichting te hebben
 6. Onderlaag (vb. APP of SBS)
 7. Afdichting van de opstand
 8. Mechanische bevestiging van de afdichting
 9. Slab
 10. Krammen (3 per meter)
 11. Soepele voeg
De noodzaak van een kimfixatie bij elastomere afdichtingen is afhankelijk van de plaatsingswijze van de afdichting en van het feit of de afdichting al dan niet gewapend is. Dit wordt uitgebreid behandeld in TV 244, hoofdstuk 5 "Opstanden", waarin er tevens verwezen wordt naar de plaatsingsrichtlijnen van de fabrikanten.
 
Het wordt aangeraden om opstanden van elastomeren bovenaan bijkomend mechanisch te bevestigen. De ervaring leert ons immers dat de verkleving van opstanden in regenachtige of koudere periodes niet altijd even doeltreffend is. Indien de opstanden bij elastomere afdichtingen volledig hechtend geplaatst worden, is er geen tussenfixatie noodzakelijk. Als de wand te ruw is, moet deze bij voorkeur voorzien worden van een onderlaag (bv. APP of SBS, dikte 4 mm, gevlamlast).
 
Het volstaat niet om de EPDM-afdichting in een ingeslepen voeg in het metselwerk te duwen en deze af te kitten. Het is noodzakelijk om de randafwerking bijkomend te beschermen met behulp van een ingeslepen metalen slab.

Gerelateerde publicaties

Technische voorlichtingen

Aansluitingsdetails bij platte daken : algemene principes (vervangt de TV 191) (+ correcties van februari 2015).
TV 244 is een herziening van de TV 191, die gewijd was aan de aansluitingsdetails bij platte daken. In voorliggende TV komen de volgende onderwerpen aan bod : dakgoten, dakwaterafvoeren, nooduitlaten, opstanden, dakranden, bewegingsvoegen, dakdoorbrekingen en sokkels en de onderlinge verbinding van verschillende types afdichtingen.
Auteur: Mahieu (E.)
Prijzen: Enkel on-line beschikbaar
Download in PDF-formaat