Bouwdetail - plat dak-dakkoepel

Lichtstraat met geïsoleerde opstand. Bitumineuze afdichting

Referentie: 1125
Publicatiedatum: 05-01-2015

1125_DET1_1.svg
  1. Dakvloer
  2. Hellingslaag
  3. Dampscherm (zie TV 215, hoofdstuk 6)
  4. Thermische isolatie (waarvan de dikte afgestemd dient te worden op de geldende thermische regelgeving)
  5. Hoeklat of versterkte hoek
  6. Dakafdichting
  7. Randstrook
  8. Drukvast isolatiemateriaal
  9. Bevestiging van de lichtstraat
  10. Lichtstraat (links in polycarbonaat, rechts in glasvezelversterkte polyester)
  11. Binnenbepleistering
  12. Luchtdichtheidsstrook

Gerelateerde publicaties

Technische voorlichtingen

Aansluitingsdetails bij platte daken : algemene principes (vervangt de TV 191) (+ correcties van februari 2015).
TV 244 is een herziening van de TV 191, die gewijd was aan de aansluitingsdetails bij platte daken. In voorliggende TV komen de volgende onderwerpen aan bod : dakgoten, dakwaterafvoeren, nooduitlaten, opstanden, dakranden, bewegingsvoegen, dakdoorbrekingen en sokkels en de onderlinge verbinding van verschillende types afdichtingen.
Auteur: Mahieu (E.)
Prijzen: Enkel on-line beschikbaar
Download in PDF-formaat