Bouwdetail - plat dak-dakkoepel

Opstand bij een geprefabriceerde koepel. Elastomere afdichting

Referentie: 1122
Publicatiedatum: 31-03-2014

1122_DET1_1.svg
 1. Dakvloer
 2. Hellingslaag
 3. Isolerend bouwdeel
 4. Mechanische bevestiging
 5. Dampscherm (zie TV 215, hoofdstuk 6)
 6. Thermische isolatie (waarvan de dikte afgestemd dient te worden op de geldende thermische regelgeving)
 7. Dakafdichting
 8. Afdichtingsstrook
 9. Verzegelen van de naad
 10. Binnenafwerking (plaatmateriaal)
 11. Binnenbepleistering
 12. Compriband (luchtdichtheid)
De noodzaak van een kimfixatie bij elastomere afdichtingen is afhankelijk van de plaatsingswijze van de afdichting en van het feit of de afdichting al dan niet gewapend is. Dit wordt uitgebreid behandeld in TV 244, hoofdstuk 5 "Opstanden", waarin er tevens verwezen wordt naar de plaatsingsrichtlijnen van de fabrikanten.
 
Bepaalde fabrikanten vragen dat de dakafdichting onder de koepelopstand doorloopt zodat deze samen met de opstand mechanisch bevestigd kan worden.
 
De afdichting dient bovenaan verzegeld te worden met een kitvoeg.

Gerelateerde publicaties

Technische voorlichtingen

Aansluitingsdetails bij platte daken : algemene principes (vervangt de TV 191) (+ correcties van februari 2015).
TV 244 is een herziening van de TV 191, die gewijd was aan de aansluitingsdetails bij platte daken. In voorliggende TV komen de volgende onderwerpen aan bod : dakgoten, dakwaterafvoeren, nooduitlaten, opstanden, dakranden, bewegingsvoegen, dakdoorbrekingen en sokkels en de onderlinge verbinding van verschillende types afdichtingen.
Auteur: Mahieu (E.)
Prijzen: Enkel on-line beschikbaar
Download in PDF-formaat