Bouwdetail - plat dak-buitenmuur

Aansluiting met een spouwmuur. Elastomere afdichting

Referentie: 1097
Publicatiedatum: 31-03-2014

1097_DET1_1.svg
 1. Hellingslaag
 2. Thermische isolatie (waarvan de dikte afgestemd dient te worden op de geldende thermische regelgeving)
 3. Ballastlaag
 4. Opstand = 150 mm
 5. Thermische onderbreking om de koude brug te vermijden
 6. Spouwmembraan (al dan niet in het binnenspouwblad ingewerkt)
 7. Dakafdichting
 8. Dampscherm (zie TV 215, hoofdstuk 6)
 9. Open stootvoegen
 10. Metalen slab
 11. Mechanische bevestiging
 12. Overlapverbinding, voor eventuele kimfixatie (zie TV 244, ยง 5.4.2)
De noodzaak van een kimfixatie bij elastomere afdichtingen is afhankelijk van de plaatsingswijze van de afdichting en het feit of de afdichting al dan niet gewapend is. Dit wordt uitgebreid behandeld in TV 244, hoofdstuk 5 "Opstanden", waarin tevens verwezen wordt naar de plaatsingsrichtlijnen van de fabrikanten.
 
Het wordt aangeraden om opstanden van elastomeren bovenaan bijkomend mechanisch te bevestigen. De ervaring leert ons immers dat de verkleving van opstanden in een regenachtige of koudere periode niet altijd even doeltreffend is. Wanneer de opstanden bij elastomeren vol verkleefd worden, is er geen tussenfixatie noodzakelijk.

Gerelateerde publicaties

Technische voorlichtingen

Aansluitingsdetails bij platte daken : algemene principes (vervangt de TV 191) (+ correcties van februari 2015).
TV 244 is een herziening van de TV 191, die gewijd was aan de aansluitingsdetails bij platte daken. In voorliggende TV komen de volgende onderwerpen aan bod : dakgoten, dakwaterafvoeren, nooduitlaten, opstanden, dakranden, bewegingsvoegen, dakdoorbrekingen en sokkels en de onderlinge verbinding van verschillende types afdichtingen.
Auteur: Mahieu (E.)
Prijzen: Enkel on-line beschikbaar
Download in PDF-formaat