Bouwdetail - plat dak-dakrand

Dakrand bij dakhellingen groter dan 10 %. Plastomere afdichting

Referentie: 1092
Publicatiedatum: 31-03-2014

1092_DET1_1.svg
 1. Dragend metselwerk
 2. Gevelmetselwerk
 3. Spouwisolatie door gedeeltelijke vulling (waarvan de dikte afgestemd dient te worden op de geldende thermische regelgeving)
 4. Dakvloer
 5. Dampscherm (zie TV 215, hoofdstuk 6)
 6. Thermische isolatie (waarvan de dikte afgestemd dient te worden op de geldende thermische regelgeving)
 7. Houten regel
 8. Spouwafdekking
 9. Afdichtingsmembraan
 10. Dakrandprofiel
 11. Luchtdichtheidsband bij een niet-verkleefde opstand
 12. Metaalfolieplaat
 13. Kit
1092_DET2_1.svg
 1. Gecacheerde dakafdichting
 2. Naakte afdichtingsstrook
De noodzaak van een kimfixatie bij plastomere afdichtingen is afhankelijk van de plaatsingswijze van de afdichting, van de afwerking van de dakopstanden en van het feit of de afdichting al dan niet gewapend is. Dit wordt uitgebreid behandeld in TV 244, hoofdstuk 5 "Opstanden".
 
Voor bepaalde soorten plastomeren is een scheidingslaag vereist tussen de afdichting en een niet-gecacheerde EPS- of PUR-dakisolatie om migratie van weekmakers uit de dakafdichting te vermijden (zie technische specificaties van de fabrikanten).
 
Voor dakrandprofielen maakt men meestal gebruik van geprofileerde metaalfolieplaten (die meestal geleverd worden door de fabrikant van de kunststofafdichting) die in de werkplaats tot het gewenste profiel geplooid worden.
 
De aansluiting tussen de dakafdichting en het profiel gebeurt op dezelfde wijze als de naadverbinding tussen de dichtingsbanen.
 
Bij het gebruik van de "traditionele" dakrandprofielen zal men in dit profiel een metaalfolieplaat bevestigen waarop een plastomere randstrook gelast wordt.
 
Er kunnen ook samengestelde dakrandprofielen worden aangewend (klemprofielen, zie TV 244, § 6.4.2).
 
We verwijzen voor meer info omtrent de plaatsing van de dakrandprofielen naar TV 244, § 6.4.1.2.
 
Bij afdichtingen die onderaan voorzien zijn van een polyesterdoekcachering kan de afdichting niet rechtstreeks op de metaalfolieplaten gelast worden en zal de aansluiting als volgt gebeuren (zie Uitvoeringsdetail 2 van deze fiche).

Gerelateerde publicaties

Technische voorlichtingen

Aansluitingsdetails bij platte daken : algemene principes (vervangt de TV 191) (+ correcties van februari 2015).
TV 244 is een herziening van de TV 191, die gewijd was aan de aansluitingsdetails bij platte daken. In voorliggende TV komen de volgende onderwerpen aan bod : dakgoten, dakwaterafvoeren, nooduitlaten, opstanden, dakranden, bewegingsvoegen, dakdoorbrekingen en sokkels en de onderlinge verbinding van verschillende types afdichtingen.
Auteur: Mahieu (E.)
Prijzen: Enkel on-line beschikbaar
Download in PDF-formaat