Bouwdetail - plat dak-bewegingsvoeg

Langsvoeg bij de muur in het geval van niet-ondersteunde, gefractioneerde elementen. Bitumineuze afdichting

Referentie: 1069
Publicatiedatum: 03-09-2014

1069_DET1_1.svg
Wand van het gebouw
Dakvloer van gefractioneerde elementen
Metalen opstand (ruwbouw)
Dampscherm (zie TV 215, hoofdstuk 6)
Thermische isolatie (waarvan de dikte afgestemd dient te worden op de geldende thermische regelgeving)
Dakafdichting
Hoeklat of versterkte hoek
Elastische voegafdichting die verbindbaar is met de dakafdichting
Steunprofiel
Thermische isolatie (waarvan de dikte afgestemd dient te worden op de geldende thermische regelgeving)
Gevelbekleding
De voegafdichting kan gebeuren met behulp van een ongewapend, elastisch membraan met een losliggende zone (nr. 8) dat verenigbaar is met de bitumineuze afdichting (bv. elastomeer met aan de onderzijde een bitumen) of -wanneer de bewegingen beperkt zijn- met behulp van een membraan uit gemodificeerd bitumen. In dit laatste geval dient men tijdens elk onderhoud van het dak te controleren of de onvermijdelijke plooivorming geen aanleiding geeft tot schade.
 
Om het onderhoud te vereenvoudigen, zou men voor het onderste gevelbekledingselement kunnen opteren voor een korter exemplaar dat gemakkelijk verwijderd kan worden.

Gerelateerde publicaties

Technische voorlichtingen

Aansluitingsdetails bij platte daken : algemene principes (vervangt de TV 191) (+ correcties van februari 2015).
TV 244 is een herziening van de TV 191, die gewijd was aan de aansluitingsdetails bij platte daken. In voorliggende TV komen de volgende onderwerpen aan bod : dakgoten, dakwaterafvoeren, nooduitlaten, opstanden, dakranden, bewegingsvoegen, dakdoorbrekingen en sokkels en de onderlinge verbinding van verschillende types afdichtingen.
Auteur: Mahieu (E.)
Prijzen: Enkel on-line beschikbaar
Download in PDF-formaat