Bouwdetail - plat dak-bewegingsvoeg

Bewegingsvoeg tussen een betonnen draagvloer en een opgaande muur. Elastomere afdichting

Referentie: 1067
Publicatiedatum: 03-09-2014

1067_DET1_1.svg
 1. Opgaande muur van een belendend gebouw
 2. Dragende muur van het beschouwde gebouw
 3. Bewegingsmogelijkheid (soepel isolatiemateriaal)
 4. Betonnen draagvloer in helling
 5. Thermisch isolerende of geïsoleerde opkant
 6. Dampscherm (zie TV 215, hoofdstuk 6)
 7. Thermische isolatie (waarvan de dikte afgestemd dient te worden op de geldende thermische regelgeving)
 8. Dakafdichting
 9. Overlapverbinding, voor eventuele kimfixatie (zie TV 244, § 5.4.2)
 10. Soepele isolatie om koudebruggen te vermijden en de verticale bewegingen op te vangen
 11. Voegafdichting (ongewapende afdichtingsstrook met een losliggende zone)
 12. Voegbodem
 13. Soepele voeg
 14. Mortellijm
 15. Thermische isolatie (waarvan de dikte afgestemd dient te worden op de geldende thermische regelgeving)
 16. Buitenbepleisteringssysteem op thermische isolatie (ETICS)
De voegafdichting bestaat uit een ongewapende afdichtingsstrook met een losliggende zone.
 
De noodzaak van een kimfixatie bij een elastomere afdichting is enerzijds afhankelijk van haar plaatsingswijze in het dakvlak en anderzijds van het feit of ze al dan niet gewapend is.
 
Voor meer informatie hieromtrent verwijzen we naar TV 244, hoofdstuk 5 "Opstanden" en naar de plaatsingsrichtlijnen van de fabrikanten.

Gerelateerde publicaties

Technische voorlichtingen

Aansluitingsdetails bij platte daken : algemene principes (vervangt de TV 191) (+ correcties van februari 2015).
TV 244 is een herziening van de TV 191, die gewijd was aan de aansluitingsdetails bij platte daken. In voorliggende TV komen de volgende onderwerpen aan bod : dakgoten, dakwaterafvoeren, nooduitlaten, opstanden, dakranden, bewegingsvoegen, dakdoorbrekingen en sokkels en de onderlinge verbinding van verschillende types afdichtingen.
Auteur: Mahieu (E.)
Prijzen: Enkel on-line beschikbaar
Download in PDF-formaat