Bouwdetail - plat dak-bewegingsvoeg

Bewegingsvoeg tussen een betonnen draagvloer en een opgaande muur. Bitumineuze afdichting

Referentie: 1066
Publicatiedatum: 03-09-2014

1066_DET1_1.svg
 1. Opgaande muur van een belendend gebouw
 2. Dragende muur van het beschouwde gebouw
 3. Bewegingsmogelijkheid (soepel isolatiemateriaal)
 4. Betonnen draagvloer in helling
 5. Thermisch isolerende of geïsoleerde opkant
 6. Dampscherm (zie TV 215, hoofdstuk 6)
 7. Thermische isolatie (waarvan de dikte afgestemd dient te worden op de geldende thermische regelgeving)
 8. Hoeklat of versterkte hoek
 9. Dakafdichting
 10. Soepele isolatie om koudebruggen te vermijden en de verticale bewegingen op te vangen
 11. Elastische voegafdichting die verbindbaar is met de dakafdichting
 12. Steunprofiel
 13. Voegbodem
 14. Soepele voeg
 15. Mortellijm
 16. Thermische isolatie (waarvan de dikte afgestemd dient te worden op de geldende thermische regelgeving)
 17. Buitenbepleisteringssysteem op thermische isolatie (ETICS)
De voegafdichting kan gebeuren met behulp van een ongewapend, elastisch membraan met een losliggende zone (nr. 11) dat verenigbaar is met de bitumineuze afdichting (bv. elastomeer met aan de onderzijde een bitumen) of -wanneer de bewegingen beperkt zijn- met een membraan uit gemodificeerd bitumen. In dit laatste geval dient men tijdens elk onderhoud van het dak te controleren of de onvermijdelijke plooivorming geen aanleiding geeft tot schade.

Gerelateerde publicaties

Technische voorlichtingen

Aansluitingsdetails bij platte daken : algemene principes (vervangt de TV 191) (+ correcties van februari 2015).
TV 244 is een herziening van de TV 191, die gewijd was aan de aansluitingsdetails bij platte daken. In voorliggende TV komen de volgende onderwerpen aan bod : dakgoten, dakwaterafvoeren, nooduitlaten, opstanden, dakranden, bewegingsvoegen, dakdoorbrekingen en sokkels en de onderlinge verbinding van verschillende types afdichtingen.
Auteur: Mahieu (E.)
Prijzen: Enkel on-line beschikbaar
Download in PDF-formaat