Bouwdetail - plat dak-bewegingsvoeg

Bewegingsvoeg tussen een draagvloer uit geprofileerde staalplaten en een opgaande muur. Bitumineuze afdichting

Referentie: 1063
Publicatiedatum: 03-09-2014

1063_DET1_1.svg
 1. Draagstructuur
 2. Opgaande muur van een belendend gebouw
 3. Doorlopend steunprofiel
 4. Geprofileerde staalplaten
 5. Metalen opstand, bevestigd op twee golven of over een breedte van 200 mm (ruwbouw)
 6. Dampscherm (zie TV 215, hoofdstuk 6)
 7. Thermische isolatie (waarvan de dikte afgestemd dient te worden op de geldende thermische regelgeving)
 8. Dakafdichting
 9. Elastische voegafdichting die verbindbaar is met de dakafdichting
 10. Steunprofiel
 11. Thermische isolatie (waarvan de dikte afgestemd dient te worden op de geldende thermische regelgeving)
 12. Gevelbekleding
 13. Hoeklat of versterkte hoek
 14. Soepele isolatie om koudebruggen te vermijden en de verticale bewegingen op te vangen
De voegafdichting kan gebeuren met behulp van een ongewapend, elastisch membraan met een losliggende zone (nr. 9) dat verenigbaar is met de bitumineuze afdichting (bv. elastomeer met aan de onderzijde een bitumen) of -wanneer de bewegingen beperkt zijn- met behulp van een membraan uit gemodificeerd bitumen. In dit laatste geval dient men tijdens elk onderhoud van het dak te controleren of de onvermijdelijke plooivorming geen aanleiding geeft tot schade.
 
Om het onderhoud te vereenvoudigen, zou men voor het onderste gevelbekledingselement kunnen opteren voor een korter exemplaar dat gemakkelijk verwijderd kan worden.
 
De dikte van het soepele isolatiemateriaal is afhankelijk van de te verwachten verticale bewegingen.

Gerelateerde publicaties

Technische voorlichtingen

Aansluitingsdetails bij platte daken : algemene principes (vervangt de TV 191) (+ correcties van februari 2015).
TV 244 is een herziening van de TV 191, die gewijd was aan de aansluitingsdetails bij platte daken. In voorliggende TV komen de volgende onderwerpen aan bod : dakgoten, dakwaterafvoeren, nooduitlaten, opstanden, dakranden, bewegingsvoegen, dakdoorbrekingen en sokkels en de onderlinge verbinding van verschillende types afdichtingen.
Auteur: Mahieu (E.)
Prijzen: Enkel on-line beschikbaar
Download in PDF-formaat