Bouwdetail - plat dak-bewegingsvoeg

Bewegingsvoeg zonder opstand. Bitumineuze afdichting

Referentie: 1057
Publicatiedatum: 03-09-2014

1057_DET1_1.svg
 1. Dakvloer
 2. Soepele voegisolatie
 3. Hellingslaag
 4. Elastische voegafdichting die verbindbaar is met de dakafdichting
 5. Dampscherm (zie TV 215, hoofdstuk 6)
 6. Thermische isolatie (waarvan de dikte afgestemd dient te worden op de geldende thermische regelgeving)
 7. Soepele voegisolatie
 8. Dakafdichting
 9. Glijlaag (waarvan de breedte afhankelijk is van de elasticiteit van de voegafdichting)
 10. Elastische voegafdichting die verbindbaar is met de dakafdichting
 11. Glijlaag, breedte afhankelijk van de elasticiteit van de beschermingslaag
 12. Afdichting die dienst doet als mechanische bescherming (zie TV 244, ยง 7.3)
1057_DET2_1.svg
 1. Thermische isolatie (waarvan de dikte afgestemd dient te worden op de geldende thermische regelgeving)
 2. Dakafdichting (onderlaag of extra strook bij een eenlaagse afdichting)
 3. Vlakke geprefabriceerde uitzetvoeg
 4. Lasnaad
 5. Dakafdichting (eindlaag)
 6. Ongewapende afdichtingsstrook met een losliggende zone
Een uitzetvoeg zonder opstand is te overwegen wanneer er een perfecte verbinding tussen de dakafdichting en de elastische voegafdichting mogelijk is en beide afdichtingen uit hetzelfde materiaaltype bestaan.
 
Dergelijke uitzetvoegen moeten extra aandacht krijgen tijdens het onderhoud van het dak en aan een grondige inspectie onderworpen worden.
 
De voegafdichting kan gebeuren met behulp van een elastisch membraan dat verenigbaar is met de bitumineuze afdichting (bv. elastomeer met aan de onderzijde een bitumen) of met behulp van een geprefabriceerd uitzetvoegsysteem.

Gerelateerde publicaties

Technische voorlichtingen

Aansluitingsdetails bij platte daken : algemene principes (vervangt de TV 191) (+ correcties van februari 2015).
TV 244 is een herziening van de TV 191, die gewijd was aan de aansluitingsdetails bij platte daken. In voorliggende TV komen de volgende onderwerpen aan bod : dakgoten, dakwaterafvoeren, nooduitlaten, opstanden, dakranden, bewegingsvoegen, dakdoorbrekingen en sokkels en de onderlinge verbinding van verschillende types afdichtingen.
Auteur: Mahieu (E.)
Prijzen: Enkel on-line beschikbaar
Download in PDF-formaat