Bouwdetail - plat dak-bewegingsvoeg

Afdichting van een bewegingsvoeg met een ingewerkte metalen opstand, die afgewerkt wordt met een afzonderlijke afdekkap. Bitumineuze afdichting

Referentie: 1054
Publicatiedatum: 03-09-2014

1054_DET1_1.svg
 1. Geprofileerde staalplaten
 2. Opstand uit geprofileerde staalplaten (dikte = 2 mm)
 3. Dampscherm (zie TV 215, hoofdstuk 6)
 4. Thermische isolatie (waarvan de dikte afgestemd dient te worden op de geldende thermische regelgeving)
 5. Hoeklat of versterkte hoek
 6. Dakafdichting
 7. Dampscherm tegen de opstand (zie TV 215, hoofdstuk 6)
 8. Thermische isolatie van de dakopstand
 9. Thermische isolatie van de bovenzijde van de opstand
 10. Voegisolatie
 11. Afdichting van de opstand
 12. Glijlaag (waarvan de breedte afhankelijk is van de elasticiteit van de voegafdichting)
 13. Elastische voegafdichting die verbindbaar is met de dakafdichting
 14. Waterbestendige houten plaat
 15. Bevestiging van de houten plank
 16. Klang of beugel
 17. Muurkap
De voegafdichting kan gebeuren met behulp van een elastisch membraan dat verenigbaar is met de bitumineuze afdichting (bv. elastomeer met aan de onderzijde een bitumen) of -wanneer de bewegingen beperkt zijn- met een membraan uit gemodificeerd bitumen. In het eerste geval dient men een glijlaag met een breedte van minimum 10 cm te voorzien. In het tweede geval moet de breedte van de glijlaag minstens 20 cm bedragen en dient men tijdens elk onderhoud van het dak te controleren of de onvermijdelijke plooivorming geen aanleiding geeft tot schade.

Gerelateerde publicaties

Technische voorlichtingen

Aansluitingsdetails bij platte daken : algemene principes (vervangt de TV 191) (+ correcties van februari 2015).
TV 244 is een herziening van de TV 191, die gewijd was aan de aansluitingsdetails bij platte daken. In voorliggende TV komen de volgende onderwerpen aan bod : dakgoten, dakwaterafvoeren, nooduitlaten, opstanden, dakranden, bewegingsvoegen, dakdoorbrekingen en sokkels en de onderlinge verbinding van verschillende types afdichtingen.
Auteur: Mahieu (E.)
Prijzen: Enkel on-line beschikbaar
Download in PDF-formaat