Bouwdetail - plat dak-bewegingsvoeg

Afdichting van een bewegingsvoeg met een ingewerkte metalen opstand. Plastomere afdichting

Referentie: 1053
Publicatiedatum: 03-09-2014

1053_DET1_1.svg
  1. Opstand uit geprofileerde staalplaten (dikte = 2 mm)
  2. Geprofileerde staalplaten
  3. Dampscherm (zie TV 215, hoofdstuk 6)
  4. Thermische isolatie (waarvan de dikte afgestemd dient te worden op de geldende thermische regelgeving)
  5. Dakafdichting
  6. Randstrook, bij voorkeur verlijmd tegen de opkant
  7. Voegisolatie (soepele mat uit minerale wol waarvan de nominale dikte overeenstemt met het dubbel van de voegbreedte)
  8. Metaalfolieplaat
  9. Kimfixatie (indien nodig, zie TV 244, ยง 5.4)
De noodzaak van een kimfixatie bij een plastomere afdichting is afhankelijk van de drie volgende factoren:
- de plaatsingswijze van de afdichting in het dakvlak
- de afwerking van de dakopstanden
- het feit of de afdichting al dan niet gewapend is.
 
Voor meer informatie hieromtrent verwijzen we naar TV 244, hoofdstuk 5 "Opstanden".
 
Bij bepaalde plastomeertypes dient men tussen de afdichting en een niet-gecacheerde EPS- of PUR-dakisolatie een scheidingslaag aan te brengen om te vermijden dat de weekmakers uit de dakafdichting zouden migreren (zie technische specificaties van de fabrikanten).

Gerelateerde publicaties

Technische voorlichtingen

Aansluitingsdetails bij platte daken : algemene principes (vervangt de TV 191) (+ correcties van februari 2015).
TV 244 is een herziening van de TV 191, die gewijd was aan de aansluitingsdetails bij platte daken. In voorliggende TV komen de volgende onderwerpen aan bod : dakgoten, dakwaterafvoeren, nooduitlaten, opstanden, dakranden, bewegingsvoegen, dakdoorbrekingen en sokkels en de onderlinge verbinding van verschillende types afdichtingen.
Auteur: Mahieu (E.)
Prijzen: Enkel on-line beschikbaar
Download in PDF-formaat