Bouwdetail - plat dak-bewegingsvoeg

Afdichting van een bewegingsvoeg met een ingewerkte metalen opstand. Bitumineuze afdichting

Referentie: 1051
Publicatiedatum: 03-09-2014

1051_DET1_1.svg
  1. Opstand uit geprofileerde staalplaten (dikte = 2 mm)
  2. Geprofileerde staalplaten
  3. Dampscherm (zie TV 215, hoofdstuk 6)
  4. Thermische isolatie (waarvan de dikte afgestemd dient te worden op de geldende thermische regelgeving)
  5. Dakafdichting
  6. Hoeklat of versterkte hoek
  7. Voegisolatie
Indien de afdichting uit bitumen bestaat, moeten de afdichtingsstroken vóór hun aanbrenging tegen de opstand ingestreken worden met een kleefvernis.

Gerelateerde publicaties

Technische voorlichtingen

Aansluitingsdetails bij platte daken : algemene principes (vervangt de TV 191) (+ correcties van februari 2015).
TV 244 is een herziening van de TV 191, die gewijd was aan de aansluitingsdetails bij platte daken. In voorliggende TV komen de volgende onderwerpen aan bod : dakgoten, dakwaterafvoeren, nooduitlaten, opstanden, dakranden, bewegingsvoegen, dakdoorbrekingen en sokkels en de onderlinge verbinding van verschillende types afdichtingen.
Auteur: Mahieu (E.)
Prijzen: Enkel on-line beschikbaar
Download in PDF-formaat