Bouwdetail - plat dak-bewegingsvoeg

Afdichting van een bewegingsvoeg met een metalen afdekkap. Plastomere afdichting

Referentie: 1047
Publicatiedatum: 03-09-2014

1047_DET1_1.svg
 1. Dakvloer
 2. Hellingslaag
 3. Soepele voegisolatie
 4. Dampscherm (zie TV 215, hoofdstuk 6)
 5. Overlapverbinding, voor eventuele kimfixatie (zie TV 244, ยง 5.4.3)
 6. Thermische isolatie (waarvan de dikte afgestemd dient te worden op de geldende thermische regelgeving)
 7. Dakafdichting
 8. Afdichting van de opstand
 9. Thermische isolatie van de dakopstand
 10. Mechanische bevestiging (geprofileerde staalplaat)
 11. Voegafdichting (ongewapende afdichtingsstrook met een losliggende zone)
 12. Waterbestendige houten plaat
 13. Bevestiging van de houten plank
 14. Klang of beugel
 15. Muurkap
De elastische voegafdichting bestaat uit een ongewapende afdichtingsstrook met een losliggende zone.
 
Plastomere afdichtingen van het PIB-type zijn onderhevig aan scheurvorming onder spanning, zodanig dat het gebruik ervan als ongewapende voegafdichtingsstrook niet aangewezen is.
 
Bij grotere voegopeningen die niet ondersteund worden door een thermisch isolatiemateriaal, dient men de geprofileerde staalplaten over de opstand overlappend uit te voeren om te vermijden dat de losse afdichtingsstrook in de opening naar beneden zou zakken.
 
De geprofileerde staalplaten worden in een hoek geplooid om een grotere stijfheid te verkrijgen.
 
De afdekkap kan eveneens opgebouwd worden uit geprofileerde staalplaat. In voorkomend geval worden de bevestigingen van deze geprofileerde staalplaten afgewerkt met een gelaste plastomere afdichtingsstrook.
 
De noodzaak van een kimfixatie bij een plastomere afdichting is afhankelijk van de drie volgende factoren:
- de plaatsingswijze van de afdichting in het dakvlak
- de afwerking van de dakopstanden
- het feit of de afdichting al dan niet gewapend is.
 
Voor meer informatie hieromtrent verwijzen we naar TV 244, hoofdstuk 5 "Opstanden".
 
Bij bepaalde plastomeertypes dient men tussen de afdichting en een niet-gecacheerde EPS- of PUR-dakisolatie een scheidingslaag aan te brengen om te vermijden dat de weekmakers uit de dakafdichting zouden migreren (zie technische specificaties van de fabrikanten).

Gerelateerde publicaties

Technische voorlichtingen

Aansluitingsdetails bij platte daken : algemene principes (vervangt de TV 191) (+ correcties van februari 2015).
TV 244 is een herziening van de TV 191, die gewijd was aan de aansluitingsdetails bij platte daken. In voorliggende TV komen de volgende onderwerpen aan bod : dakgoten, dakwaterafvoeren, nooduitlaten, opstanden, dakranden, bewegingsvoegen, dakdoorbrekingen en sokkels en de onderlinge verbinding van verschillende types afdichtingen.
Auteur: Mahieu (E.)
Prijzen: Enkel on-line beschikbaar
Download in PDF-formaat