Bouwdetail - plat dak-bewegingsvoeg

Afdichting van een bewegingsvoeg met een metalen afdekkap. Bitumineuze afdichting

Referentie: 1045
Publicatiedatum: 03-09-2014

1045_DET1_1.svg
 1. Dakvloer
 2. Hellingslaag
 3. Soepele voegisolatie
 4. Dampscherm (zie TV 215, hoofdstuk 6)
 5. Glijlaag (waarvan de breedte afhankelijk is van de elasticiteit van de voegafdichting)
 6. Thermische isolatie (waarvan de dikte afgestemd dient te worden op de geldende thermische regelgeving)
 7. Hoeklat of versterkte hoek
 8. Dakafdichting
 9. Elastische voegafdichting die verbindbaar is met de dakafdichting
 10. Thermische isolatie van de dakopstand
 11. Elastische voegafdichting die verbindbaar is met de dakafdichting
 12. Waterbestendige houten plaat
 13. Bevestiging van de houten plank
 14. Klang of beugel
 15. Muurkap
De voegafdichting kan gebeuren met behulp van een elastisch membraan dat verenigbaar is met de bitumineuze afdichting (bv. elastomeer met aan de onderzijde een bitumen) of -wanneer de bewegingen beperkt zijn- met behulp van een membraan uit gemodificeerd bitumen. In het eerste geval dient men een glijlaag met een breedte van minimum 10 cm te voorzien. In het tweede geval moet de breedte van de glijlaag minstens 20 cm bedragen en dient men tijdens elk onderhoud van het dak te controleren of de onvermijdelijke plooivorming geen aanleiding geeft tot schade.
 
Indien de afdichting uit bitumen bestaat, moeten de afdichtingsstroken vóór hun aanbrenging tegen de opstand ingestreken worden met een kleefvernis.

Gerelateerde publicaties

Technische voorlichtingen

Aansluitingsdetails bij platte daken : algemene principes (vervangt de TV 191) (+ correcties van februari 2015).
TV 244 is een herziening van de TV 191, die gewijd was aan de aansluitingsdetails bij platte daken. In voorliggende TV komen de volgende onderwerpen aan bod : dakgoten, dakwaterafvoeren, nooduitlaten, opstanden, dakranden, bewegingsvoegen, dakdoorbrekingen en sokkels en de onderlinge verbinding van verschillende types afdichtingen.
Auteur: Mahieu (E.)
Prijzen: Enkel on-line beschikbaar
Download in PDF-formaat