Bouwdetail - plat dak-bewegingsvoeg

Afdichting van een bewegingsvoeg met een soepel afdichtingsmateriaal. Bitumineuze afdichting

Referentie: 1042
Publicatiedatum: 03-09-2014

1042_DET1_1.svg
 1. Dakvloer
 2. Thermisch isolerend metselwerk
 3. Soepele voegisolatie
 4. Hellingslaag
 5. Dampscherm (zie TV 215, hoofdstuk 6)
 6. Thermische isolatie (waarvan de dikte afgestemd dient te worden op de geldende thermische regelgeving)
 7. Dakafdichting
 8. Hoeklat of versterkte hoek
 9. Afdichtingsstrook
 10. Glijlaag
 11. Elastische voegafdichting die verbindbaar is met de dakafdichting
 12. Losse strook, glijlaag of antikleeflaag
 13. Afdichting die dienst doet als mechanische bescherming (zie TV 244, § 7.3)
1042_DET2_1.svg
Uitvoering van de uitzetvoegen aan de dakranden
1042_DET3_1.svg
 1. Thermisch isolerend metselwerk
 2. Dakafdichting (onderlaag of extra strook bij een eenlaagse afdichting)
 3. Vlakke geprefabriceerde uitzetvoeg
 4. Lasnaad
 5. Dakafdichting (eindlaag)
 6. Afdichtingsstrook met een losliggende zone
De voegafdichting kan gebeuren met behulp van een elastisch membraan dat verenigbaar is met de bitumineuze afdichting (bv. elastomeer met aan de onderzijde een bitumen) of -wanneer de bewegingen beperkt zijn- met behulp van een membraan uit gemodificeerd bitumen. In het eerste geval dient men een glijlaag met een breedte van minimum 10 cm te voorzien. In het tweede geval moet de breedte van de glijlaag minstens 20 cm bedragen en dient men tijdens elk onderhoud van het dak te controleren of de onvermijdelijke plooivorming geen aanleiding geeft tot schade.
 
Indien de afdichting uit bitumen bestaat, moeten de afdichtingsstroken vóór hun aanbrenging tegen de opstand ingestreken worden met een kleefvernis.
 
Voor bitumineuze afdichtingen kan men ook een beroep doen op een aantal geprefabriceerde systemen, die onder bepaalde voorwaarden ook in het dakvlak aangebracht kunnen worden (zie TV 244, § 7.4).

Gerelateerde publicaties

Technische voorlichtingen

Aansluitingsdetails bij platte daken : algemene principes (vervangt de TV 191) (+ correcties van februari 2015).
TV 244 is een herziening van de TV 191, die gewijd was aan de aansluitingsdetails bij platte daken. In voorliggende TV komen de volgende onderwerpen aan bod : dakgoten, dakwaterafvoeren, nooduitlaten, opstanden, dakranden, bewegingsvoegen, dakdoorbrekingen en sokkels en de onderlinge verbinding van verschillende types afdichtingen.
Auteur: Mahieu (E.)
Prijzen: Enkel on-line beschikbaar
Download in PDF-formaat