Bouwdetail - plat dak-sokkel

Sokkel voor de vasthechting van apparatuur op de draagstructuur. Variante Elastomere afdichting

Referentie: 1039
Publicatiedatum: 03-09-2014

1039_DET1_1.svg
  1. Thermische isolatie (waarvan de dikte afgestemd dient te worden op de geldende thermische regelgeving)
  2. Sokkel
  3. Zware apparatuur
  4. Dakafdichting
  5. Stelplaatjes en aangepaste bouten
  6. Dampscherm (zie TV 215, hoofdstuk 6)
  7. Dakvloer
  8. Eventuele compartimentering van de thermische isolatie

Gerelateerde publicaties

Technische voorlichtingen

Aansluitingsdetails bij platte daken : algemene principes (vervangt de TV 191) (+ correcties van februari 2015).
TV 244 is een herziening van de TV 191, die gewijd was aan de aansluitingsdetails bij platte daken. In voorliggende TV komen de volgende onderwerpen aan bod : dakgoten, dakwaterafvoeren, nooduitlaten, opstanden, dakranden, bewegingsvoegen, dakdoorbrekingen en sokkels en de onderlinge verbinding van verschillende types afdichtingen.
Auteur: Mahieu (E.)
Prijzen: Enkel on-line beschikbaar
Download in PDF-formaat