Bouwdetail - plat dak-sokkel

Sokkel voor de vasthechting van apparatuur op de draagstructuur. Plastomere afdichting

Referentie: 1036
Publicatiedatum: 03-09-2014

1036_DET1_1.svg
  1. Thermische isolatie (waarvan de dikte afgestemd dient te worden op de geldende thermische regelgeving)
  2. Sokkel
  3. Zware apparatuur
  4. Neopreenplaat (minimum 5 mm dikte) of opgietmortel
  5. Aangepaste bouten en een kit of chemische verankeringen
  6. Dampscherm (zie TV 215, hoofdstuk 6)
  7. Drukvaste isolatie,dikte dient te worden afgestemd op de geldende thermische regelgeving
  8. Verankering tussen de sokkel en de draagvloer
  9. Dakafdichting
  10. Eventuele compartimentering van de thermische isolatie
Bij bepaalde plastomeertypes dient men tussen de afdichting en een niet-gecacheerde EPS- of PUR-dakisolatie een scheidingslaag aan te brengen om te vermijden dat de weekmakers uit de dakafdichting zouden migreren (zie technische specificaties van de fabrikanten).
 
De bevestiging van de apparatuur geschiedt met chemische verankeringen of bouten, nadat de openingen volgespoten werden met een kit.

Gerelateerde publicaties

Technische voorlichtingen

Aansluitingsdetails bij platte daken : algemene principes (vervangt de TV 191) (+ correcties van februari 2015).
TV 244 is een herziening van de TV 191, die gewijd was aan de aansluitingsdetails bij platte daken. In voorliggende TV komen de volgende onderwerpen aan bod : dakgoten, dakwaterafvoeren, nooduitlaten, opstanden, dakranden, bewegingsvoegen, dakdoorbrekingen en sokkels en de onderlinge verbinding van verschillende types afdichtingen.
Auteur: Mahieu (E.)
Prijzen: Enkel on-line beschikbaar
Download in PDF-formaat