Bouwdetail - plat dak-sokkel

Sokkel voor de vasthechting van apparatuur op de draagstructuur. Elastomere afdichting

Referentie: 1035
Publicatiedatum: 03-09-2014

1035_DET1_1.svg
  1. Thermische isolatie (waarvan de dikte afgestemd dient te worden op de geldende thermische regelgeving)
  2. Sokkel
  3. Lichte apparatuur, zoals een mast of balkonleuning
  4. Neopreenplaat (minimum 5 mm dikte) of opgietmortel
  5. Aangepaste bouten en een kit of chemische verankeringen
  6. Dampscherm (zie TV 215, hoofdstuk 6)
  7. Drukvaste isolatie,dikte dient te worden afgestemd op de geldende thermische regelgeving
  8. Verankering tussen de sokkel en de draagvloer
  9. Dakafdichting
  10. Eventuele compartimentering van de thermische isolatie
De noodzaak van een kimfixatie bij een elastomere afdichting is enerzijds afhankelijk van haar plaatsingswijze in het dakvlak en anderzijds van het feit of ze al dan niet gewapend is.
 
Voor meer informatie hieromtrent verwijzen we naar TV 244, hoofdstuk 5 "Opstanden" en naar de plaatsingsrichtlijnen van de fabrikanten.
 
De bevestiging van de apparatuur geschiedt met chemische verankeringen of bouten, nadat de openingen volgespoten werden met een kit.

Gerelateerde publicaties

Technische voorlichtingen

Aansluitingsdetails bij platte daken : algemene principes (vervangt de TV 191) (+ correcties van februari 2015).
TV 244 is een herziening van de TV 191, die gewijd was aan de aansluitingsdetails bij platte daken. In voorliggende TV komen de volgende onderwerpen aan bod : dakgoten, dakwaterafvoeren, nooduitlaten, opstanden, dakranden, bewegingsvoegen, dakdoorbrekingen en sokkels en de onderlinge verbinding van verschillende types afdichtingen.
Auteur: Mahieu (E.)
Prijzen: Enkel on-line beschikbaar
Download in PDF-formaat