Bouwdetail - plat dak-sokkel

Sokkel voor de vasthechting van apparatuur op de draagstructuur. Bitumineuze afdichting

Referentie: 1034
Publicatiedatum: 03-09-2014

1034_DET1_1.svg
 1. Thermische isolatie (waarvan de dikte afgestemd dient te worden op de geldende thermische regelgeving)
 2. Sokkel
 3. Lichte apparatuur, zoals een mast of balkonleuning
 4. Neopreenplaat (minimum 5 mm dikte) of opgietmortel
 5. Aangepaste bouten en een kit of chemische verankeringen
 6. Dampscherm (zie TV 215, hoofdstuk 6)
 7. Drukvaste isolatie,dikte dient te worden afgestemd op de geldende thermische regelgeving
 8. Verankering tussen de sokkel en de draagvloer
 9. Dakafdichting
 10. Afdichtingsstrook
 11. Versterkte hoek
 12. Eventuele compartimentering van de thermische isolatie
De bevestiging van de apparatuur geschiedt met chemische verankeringen of bouten, nadat de openingen volgespoten werden met een kit.

Gerelateerde publicaties

Technische voorlichtingen

Aansluitingsdetails bij platte daken : algemene principes (vervangt de TV 191) (+ correcties van februari 2015).
TV 244 is een herziening van de TV 191, die gewijd was aan de aansluitingsdetails bij platte daken. In voorliggende TV komen de volgende onderwerpen aan bod : dakgoten, dakwaterafvoeren, nooduitlaten, opstanden, dakranden, bewegingsvoegen, dakdoorbrekingen en sokkels en de onderlinge verbinding van verschillende types afdichtingen.
Auteur: Mahieu (E.)
Prijzen: Enkel on-line beschikbaar
Download in PDF-formaat