Bouwdetail - plat dak-sokkel

Sokkel die op de afdichting rust. Bitumineuze afdichting

Referentie: 1031
Publicatiedatum: 03-09-2014

1031_DET1_1.svg
  1. Beton
  2. Dampscherm (zie TV 215, hoofdstuk 6)
  3. Thermische isolatie (waarvan de dikte afgestemd dient te worden op de geldende thermische regelgeving)
  4. Thermische isolatie (drukvast, waarvan de dikte afgestemd dient te worden op de geldende thermische regelgeving)
  5. Dakafdichting
  6. Mechanische bescherming
  7. Sokkel uit beton
  8. Stalen kolom/ mast
  9. Vleugel en ankerplaat van de mast
Bij zware apparatuur dient de betonnen sokkel voldoende breed te zijn om de drukkrachten die aangrijpen op de bitumineuze afdichting te beperken (vloeien van bitumen).

Gerelateerde publicaties

Technische voorlichtingen

Aansluitingsdetails bij platte daken : algemene principes (vervangt de TV 191) (+ correcties van februari 2015).
TV 244 is een herziening van de TV 191, die gewijd was aan de aansluitingsdetails bij platte daken. In voorliggende TV komen de volgende onderwerpen aan bod : dakgoten, dakwaterafvoeren, nooduitlaten, opstanden, dakranden, bewegingsvoegen, dakdoorbrekingen en sokkels en de onderlinge verbinding van verschillende types afdichtingen.
Auteur: Mahieu (E.)
Prijzen: Enkel on-line beschikbaar
Download in PDF-formaat