Bouwdetail - plat dak-doorvoering

Schouw door een betonnen draagvloer. Plastomere afdichting

Referentie: 1027
Publicatiedatum: 03-09-2014

1027_DET1_1.svg
 1. Betonnen draagvloer
 2. Dampscherm (zie TV 215, hoofdstuk 6)
 3. Thermische isolatie (waarvan de dikte afgestemd dient te worden op de geldende thermische regelgeving)
 4. Dakafdichting
 5. Plakplaat van hard PVC met opstand
 6. Rookkanaal
 7. Metalen kraag
 8. Warmtebestendige kit
 9. Warmtebestendige soepele voeg
 10. Binnenbepleistering
 11. Luchtdichtheidsring, hoort bij de schouwdoorvoer
 12. Mantelbuis
 13. Onbrandbare thermische isolatie
 14. Koker met voetplaat
 15. Kleefband (dampdichte aansluiting van het dampscherm)
 16. Manchette (dampdichte aansluiting van het dampscherm)
Bij plastomere afdichtingen kan de afdichting zowel op als onder de plakplaat gelijmd of gelast worden. Men dient zich hierbij te houden aan de richtlijnen van de fabrikant van de dakdoorbreking en de afdichting.
 
Indien de plakplaat niet uit hard PVC bestaat, wordt er in eerste een mantel vervaardigd uit een plastomere afdichtingsstrook die op de kokerwand gekleefd wordt en tot op het dakvlak reikt.
 
Vervolgens wordt er in een aparte afdichtingsstrook een gat gesneden met een diameter die overeenkomt met 2/3 tot de helft van de diameter van de doorbrekening, waarna deze over de kokerwand getrokken wordt. Hierdoor verkrijgt de afdichting als het ware een opstandje rondom de doorbreking. De bovenrand van deze mantel wordt met een klembeugel of een klemring rond de doorbreking bevestigd, waarna de klemring met een elastische voegkit opgespoten wordt.
 
Plastomere afdichtingen kunnen in geval van een renovatie ook zonder plakplaat aangesloten worden. Deze oplossing impliceert echter dat de herstellings- en onderhoudswerkzaamheden aan de dakdoorbreking veel ingrijpender en fel bemoeilijkt worden.
 
Vermits de kitvoeg tussen de schouw en de draagvloer of de binnenbepleistering voornamelijk onderhevig is aan afschuifspanningen, dient men bij voorkeur gebruik te maken van een bijkomende luchtdichtheidsring die geleverd wordt door de schouwfabrikant.
 
De schouwomtrek dient bovenaan afgewerkt te worden met een klemring en kit (zie ook TV 244, Uitvoeringsdetail 108-3).
 
Bij bepaalde plastomeertypes dient men tussen de afdichting en een niet-gecacheerde EPS- of PUR-dakisolatie een scheidingslaag aan te brengen om te vermijden dat de weekmakers uit de dakafdichting zouden migreren (zie technische specificaties van de fabrikanten).

Gerelateerde publicaties

Technische voorlichtingen

Aansluitingsdetails bij platte daken : algemene principes (vervangt de TV 191) (+ correcties van februari 2015).
TV 244 is een herziening van de TV 191, die gewijd was aan de aansluitingsdetails bij platte daken. In voorliggende TV komen de volgende onderwerpen aan bod : dakgoten, dakwaterafvoeren, nooduitlaten, opstanden, dakranden, bewegingsvoegen, dakdoorbrekingen en sokkels en de onderlinge verbinding van verschillende types afdichtingen.
Auteur: Mahieu (E.)
Prijzen: Enkel on-line beschikbaar
Download in PDF-formaat