Bouwdetail - plat dak-doorvoering

Dubbelwandige schouw boven het dak. Bitumineuze afdichting

Referentie: 1022
Publicatiedatum: 03-09-2014

1022_DET1_1.svg
 1. Dragend metselwerk
 2. Dakvloer
 3. Metselwerk van de schouw
 4. Thermische onderbreking
 5. Harde thermische isolatie
 6. Spouwmembraan (al dan niet in het binnenspouwblad ingewerkt)
 7. Slab
 8. Open stootvoegen
 9. Gevelmetselwerk
 10. Schouwpotten
 11. Thermische isolatie van de schouw
 12. Hellingslaag
 13. Dampscherm (zie TV 215, hoofdstuk 6)
 14. Thermische isolatie (waarvan de dikte afgestemd dient te worden op de geldende thermische regelgeving)
 15. Hoeklat of versterkte hoek
 16. Dakafdichting
De uitvoering van de afdichting bij een dubbelwandige schouw is gelijkaardig als bij spouwmuren (zie TV 244, § 5.5.1).
 
In het geval van een bitumineuze afdichting dient men de afdichtingsstroken voor te smeren met kleefvernis alvorens men ze tegen de opstanden aanbrengt.
 
Bij toepassing van de gietmethode dient men voldoende rekening te houden met het feit dat het giet- of bedekkingsbitumen van de bitumineuze onderlagen kan beginnen af te glijden. Deze laatste zouden bij voorkeur opgebouwd moeten zijn uit elastomeer polymeerbitumen. De eventuele kleef- en onderlagen moeten een verwekingstemperatuur van 110 °C of meer vertonen en worden mechanisch bevestigd met een klemprofiel. In het geval van metalen slabben gebeurt de bevestiging met een metalen lat.
 
Indien de dakopstanden koud verlijmd dienen te worden (bv. bij brandbare ondergronden) of in aanwezigheid van een gevlamlaste onderlaag uit geoxideerd bitumen, is een dergelijke fixatie met een klemprofiel eveneens vereist. Bij gebruik van gevlamlaste onderlagen uit polymeerbitumen zijn er geen afglijdingsproblemen te verwachten. Vanaf een opstandhoogte van 50 cm is het niettemin ook hier aangeraden om de afdichting mechanisch te bevestigen. Het voorzien van bijkomende tussenfixaties om de 50 cm is daarentegen niet vereist, tenzij men hechtingsproblemen vreest.

Gerelateerde publicaties

Technische voorlichtingen

Aansluitingsdetails bij platte daken : algemene principes (vervangt de TV 191) (+ correcties van februari 2015).
TV 244 is een herziening van de TV 191, die gewijd was aan de aansluitingsdetails bij platte daken. In voorliggende TV komen de volgende onderwerpen aan bod : dakgoten, dakwaterafvoeren, nooduitlaten, opstanden, dakranden, bewegingsvoegen, dakdoorbrekingen en sokkels en de onderlinge verbinding van verschillende types afdichtingen.
Auteur: Mahieu (E.)
Prijzen: Enkel on-line beschikbaar
Download in PDF-formaat