Bouwdetail - plat dak-doorvoering

Waterafvoer waarbij de doorlopende standleiding aangesloten wordt op de dakwaterafvoer. Plastomere afdichting

Referentie: 1016
Publicatiedatum: 03-09-2014

1016_DET1_1.svg
  1. Dakvloer
  2. Afschotlaag of thermische isolatie
  3. Tapbuis
  4. Plakplaat
  5. Dakafdichting
  6. Dakopstandafwerking (zie TV 244, hoofdstuk 5)
  7. Standleiding regenwaterafvoer
  8. Grindvang
Bij plastomere afdichtingen kan de afdichting zowel op als onder de plakplaat gelijmd of gelast worden. Men dient zich hierbij te houden aan de richtlijnen van de fabrikant van de dakdoorbreking en de afdichting.
 
Bij bepaalde plastomeertypes dient men tussen de afdichting en een niet-gecacheerde EPS- of PUR-dakisolatie een scheidingslaag aan te brengen om te vermijden dat de weekmakers uit de dakafdichting zouden migreren (zie technische specificaties van de fabrikanten).
 
Om geurproblemen te vermijden, moet er onderaan de standleiding een stankafsluiter voorzien worden.

Gerelateerde publicaties

Technische voorlichtingen

Aansluitingsdetails bij platte daken : algemene principes (vervangt de TV 191) (+ correcties van februari 2015).
TV 244 is een herziening van de TV 191, die gewijd was aan de aansluitingsdetails bij platte daken. In voorliggende TV komen de volgende onderwerpen aan bod : dakgoten, dakwaterafvoeren, nooduitlaten, opstanden, dakranden, bewegingsvoegen, dakdoorbrekingen en sokkels en de onderlinge verbinding van verschillende types afdichtingen.
Auteur: Mahieu (E.)
Prijzen: Enkel on-line beschikbaar
Download in PDF-formaat