Bouwdetail - plat dak-doorvoering

Waterafvoer waarbij de doorlopende standleiding aangesloten wordt op de dakwaterafvoer. Elastomere afdichting

Referentie: 1015
Publicatiedatum: 03-09-2014

1015_DET1_1.svg
  1. Dakvloer
  2. Afschotlaag of thermische isolatie
  3. Tapbuis
  4. Plakplaat
  5. Dakafdichting
  6. Dakopstandafwerking (zie TV 244, hoofdstuk 5)
  7. Standleiding regenwaterafvoer
  8. Grindvang
Bepaalde fabrikanten eisen dat de dakafdichting mechanisch door de plakplaat heen bevestigd wordt. In voorkomend geval bevindt de dakafdichting zich onder de plakplaat, waardoor men een bijkomende afdichtingsstrook zal moeten aanbrengen.
 
Om geurproblemen te vermijden, moet er onderaan de standleiding een stankafsluiter voorzien worden.

Gerelateerde publicaties

Technische voorlichtingen

Aansluitingsdetails bij platte daken : algemene principes (vervangt de TV 191) (+ correcties van februari 2015).
TV 244 is een herziening van de TV 191, die gewijd was aan de aansluitingsdetails bij platte daken. In voorliggende TV komen de volgende onderwerpen aan bod : dakgoten, dakwaterafvoeren, nooduitlaten, opstanden, dakranden, bewegingsvoegen, dakdoorbrekingen en sokkels en de onderlinge verbinding van verschillende types afdichtingen.
Auteur: Mahieu (E.)
Prijzen: Enkel on-line beschikbaar
Download in PDF-formaat