Normen-Antenne Bouwdetails (Smart Connect)

Normen-Antenne Bouwdtails (Smart Connect) De nieuwe normen en reglementen hebben tot gevolg dat er alsmaar meer prestatie-eisen opgelegd worden aan onze gebouwen.

Uit onze statistieken blijk dat zo’n 10 % van alle vragen en problemen die voorgelegd worden aan de ingenieurs van het departement Technisch advies en consultancy te maken heeft met de bouwdetails, d.w.z. met de aansluitingen tussen de verschillende elementen. Dit hoge cijfer kan onder meer verklaard worden door het feit dat de verwachtingen te hoog liggen, dat er onrealistische of onduidelijke eisen gesteld worden, dat er onvoldoende aandacht besteed wordt aan de uitvoering ...

Het is dus van groot belang dat alle betrokkenen (aannemers, architecten, studiebureaus, fabrikanten ...) kunnen beschikken over duidelijke ontwerprichtlijnen en praktische uitvoerings- en onderhoudsaanbevelingen voor deze bouwdetails.

Om de bouwprofessionelen hieromtrent zo goed mogelijk te informeren, heeft het WTCB met de steun van de FOD Economie de Normen-Antenne Bouwdetails (Smart Connect) opgericht. Deze heeft met name tot doel om:

  • informatie te verstrekken omtrent de normen en reglementen die van toepassing zijn op het gebied van bouwdetails
  • te helpen bij de interpretatie en toepassing van deze normen en dit, tijdens elke fase van het bouwproces van een detail, d.w.z. vanaf het ontwerp, over de uitvoering tot het eindgebruik
  • de betrokkenen te overtuigen van de noodzaak om deze normen op te nemen in de contractuele documenten en ook toe te passen op de bouwplaats
  • de betrokkenen bewust te maken van de cruciale rol die ze te spelen hebben bij de uitwerking van de bouwdetails, teneinde te komen tot een resultaat dat beantwoordt aan de talrijke eisen die hiervoor reeds vermeld werden.

Deze Normen-Antenne bevat een uitgebreide databank van bouwdetails, evenals een zoekmodule die de snelle opzoeking van een welbepaald bouwdetail moet toelaten (in functie van criteria zoals de ligging of de opbouw van de samenstellende onderdelen). Deze databank zal regelmatig aangevuld worden. Op dit ogenblik bevat ze de bouwdetails uit de volgende recente publicaties : de TV's 244, 250, 254 en 255. Andere referentiedetails, onttrokken uit een aantal oudere TV's, kunnen geconsulteerd worden via de volgende link.

 

FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie NBN