Afkortingen

BEC Belgisch Elektrotechnisch Comité
BTB Belgische Groep voor Telecommunicatienormen
CEN Europees Comité voor Normalisatie
CENELEC Europees Comité voor Elektrotechnische Normalisatie
EEG Europese Economische Gemeenschap
EER Europese Economische Ruimte
EG Europese Gemeenschap
EN Europese norm
ETSI Europees Instituut voor Telecommunicatienormen
EU Europese Unie
EVA Europese Vrijhandelsassociatie
hEN Geharmoniseerde norm (informele afkorting)
IEC Internationale Elektrotechnische Commissie
ISO Internationale Organisatie voor Normalisatie
ITU Internationale Telecommunicatie Unie
NBN Bureau voor normalisatie