Rol van de sectorale operatoren

De sectorale operatoren staan in voor het administratieve beheer en de technische ondersteuning van de normalisatiecommissies en verzekeren het contact tussen de commissies en het NBN. De sectorale operatoren moeten er eveneens in de mate van het mogelijke over waken dat alle belanghebbende partijen betrokken worden bij het normalisatieproces. Aangezien beslissingen over het ontwerp van normen in principe bij consensus worden genomen, zullen de documenten, indien alle partijen afdoende vertegenwoordigd zijn, immers van hoge kwaliteit zijn en een neerslag zijn van ieders belangen.