Decentralisatie van de opvolging van de normalisatiewerkzaamheden

De wet van 3 april 2003 is gebaseerd op een nieuwe normalisatiefilosofie die uitgaat van de decentralisatie van de normalisatiewerkzaamheden met het oog op een grotere flexibiliteit en meer efficiëntie. In de praktijk betekent deze decentralisatie dat het beheer van de normalisatiecommissies, die belast zijn met de uitwerking en de opvolging van de normen, wordt toegewezen aan onafhankelijke organen die over de nodige knowhow beschikken van de betrokken sector en zijn erkend door het NBN: de sectorale operatoren.