Het NBN ter vervanging van het BIN

Een audit van de Belgische situatie op het gebied van normalisatie bracht eind jaren 90 gebreken aan het licht in de organisatie en de werking van het BIN (Belgisch Instituut voor Normalisatie). Daarom werd de architectuur van het Belgische normalisatiesysteem drastisch geherstructureerd door de wet van 3 april 2003 betreffende de normalisatie. Eind 2006 werd het BIN ontbonden en vervangen door het NBN (Bureau voor Normalisatie).