De normalisatiecommissies

Ontwerpen van normen worden opgesteld of opgevolgd door normalisatiecommissies die zijn gespecialiseerd in een specifiek domein en die in de mate van het mogelijke alle belanghebbende partijen omvatten. De commissies worden door het NBN opgericht en ontbonden en werken meestal als spiegelcomités van de technische comités van het CEN en de ISO.

Elk jaar stelt de Raad van Bestuur van het NBN het algemeen schema van de normalisatie op –op basis van een bevraging bij bedrijven, collectieve centra, beroepsfederaties, vakbonden en overheden– en selecteert hij comités uit de technische comités die actief zijn op het niveau van het CEN en de ISO en die in België moeten worden opgevolgd.