Waarom deelnemen aan de normalisatieactiviteiten?

Hoewel de inachtneming van een norm per definitie op vrijwillige basis gebeurt, is het evenwel mogelijk dat reglementeringen zoals bijvoorbeeld wetten, koninklijke besluiten, contracten (bijvoorbeeld bestekken), enz. naar normen verwijzen. In dat geval krijgt de norm een meer dwingend karakter waarvan niet kan worden afgeweken. Het is dan ook van belang dat alle actoren van de bouwsector meewerken aan het normalisatieproces.

Door deel te nemen aan de activiteiten van de normalisatiecommissies kan men immers niet alleen zijn ervaring doen gelden en bijgevolg ook de inhoud van de normen beïnvloeden, maar zich ook strategisch positioneren op de economische markt dankzij de geavanceerde kennis van de nieuwe technologieën, methoden en procedés, zodat men kan innoveren, anticiperen op de evolutie van de markt, zijn producten en productieprocedés verbeteren, enz. Bovendien vormen de normalisatiecommissies ware kennisplatformen waar tal van experts (vaak concurrenten) samenkomen om hun ideeën te bespreken, zodat bedrijven al in een vroegtijdig stadium nieuwe technologieën kunnen leren kennen.

Tot slot kunnen de actoren dankzij de bijna systematische deelname van de commissies aan de Europese en internationale normalisatieactiviteiten actoren ook een zekere erkenning verwerven en hun imago buiten de nationale grenzen uitdragen.

Het dient ook opgemerkt dat een groot deel van het normalisatiewerk in de toekomst gewijd zal zijn aan de ontwikkeling van regels voor bouwwerken (vb. best practice-normen, ...). De deelname van diverse Belgische partners uit de bouw (derde partijen, onderzoekscentra, aannemers, bouwheren, architecten, ingenieursbureaus, fabrikanten van bouwproducten en -materialen) aan het normalisatieproces van de regels inzake bouwwerken is dus meer dan noodzakelijk opdat rekening wordt gehouden met de Belgische aanpak.