Inschrijving aan de commissies toegekend aan de SO WTCB of WTCB-SECO

Leidraad bij de aanvraag tot lidmaatschapDownload PDF
Bijzonder huishoudelijk reglement NBN commissies beheerd door sectorale operator WTCBDownload PDF
Verzoek tot lidmaatschap als actief lid Download PDF
Verzoek tot lidmaatschap als passief lid Download PDF
Verzoek tot wijziging van het lidmaatschap van een actief lid Download PDF
Verzoek tot wijziging van het lidmaatschap van een passief lid Download PDF
Verzoek tot opzegging van het lidmaatschap Download PDF


Opmerking : Wenst u de formulieren in Word-formaat, neem dan contact op met normen@bbri.be.