Nationale normalisatie

Ondanks de snelle aanwas van het aantal Europese normen en de daaruit voortvloeiende verplichtingen voor de lidstaten van de Europese Unie, zijn de nationale normalisatieactiviteiten met de oprichting van het CEN niet stopgezet. De nationale normen blijven nuttig en noodzakelijk. Ze bevatten immers in heel wat gevallen praktische regels die rekening houden met de lokale installatie- en realisatietechnieken alsook met specifieke omstandigheden zoals bijvoorbeeld het klimaat.

Om echter technische problemen te vermijden bij uitwisselingen en om de samenwerking tussen de Europese Commissie en de lidstaten alsook tussen de lidstaten onderling te bevorderen, dienen de lidstaten de Commissie op de hoogte te brengen van nationale technische regels voordat deze worden goedgekeurd. Dankzij deze kennisgevings- of informatieprocedure, die werd ingevoerd door Europese richtlijn 98/34/EG, kunnen nieuwe normalisatie-initiatieven van nationale normalisatie-instituten worden opgevolgd, kan een preventieve controle worden uitgevoerd op de desbetreffende technische regels en worden belanghebbende partijen aangespoord om hun werkzaamheden uit te breiden naar Europees niveau, zodat op die manier de interne markt en de Europese harmonisatie wordt bevorderd. De procedure wordt in vereenvoudigde vorm ook toegepast op de EVA-landen die het akkoord inzake de Europese Economische Ruimte hebben ondertekend alsook op Zwitserland en Turkije.

Uit statistieken over de werking van de informatieprocedure tussen 2002 en 2005 blijkt dat de bouwsector, in de ruimste betekenis van het woord, het grootste deel uitmaakt van de nationale kennisgevingen in het kader van de Europese richtlijn 98/34/EG.