De Overeenkomst van Wenen

Om te vermijden dat tegenstrijdige of parallelle normen worden uitgewerkt, hebben het CEN en de ISO in 1991 een samenwerkingsovereenkomst gesloten: de Overeenkomst van Wenen. Conform deze overeenkomst kan zowel het CEN als de ISO het initiatief nemen om een nieuwe norm uit te werken, maar de opgestelde documenten worden tegelijkertijd in beide instituten ter goedkeuring voorgelegd. De leden van de ISO kunnen de inhoud van de Europese normen beïnvloeden en andersom. Bovendien respecteert de ISO de politieke dimensie van het CEN (cf. “Het statuut van internationale en Europese normen”).